Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
To nie sztuka nie błądzić, sztuką jest porzucać złe drogi i wybierać nowe.
— Justyna Bigos – Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie
Reposted frompuella13 puella13

November 27 2017


Powieki są po to, żeby nie patrzeć,  jak  odchodzisz na zawsze
— Brodka
Reposted bygive--me--lovevanillenoire

November 12 2017

October 24 2017

8795 d5a1 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

October 19 2017

2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
Reposted fromchloestephenson chloestephenson
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade
jeśli stracę Cię za życia, znajdę Cię po stronie drugiej
— paluch
Reposted bysmouaseaweeddivipolciakpozakontrolanaturalgingernieobecnoscpanato

October 15 2017

Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj "Czarodziejka"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
O, jak wiele chciałem!
 A teraz nic już nie chce, nawet nic nie chcę chcieć (...)
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromgone gone

October 06 2017

Wolę siedzieć z Tobą pod kocem, trzymać Cię za rękę i popijać sok, niż tańczyć i chlać do nieprzytomności w jakimś klubie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie
Reposted frombluuu bluuu
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
7375 2029 500
Reposted fromniewychowana niewychowana

September 08 2017

Nie da się wrócić do przeszłości. Nie da się naprawić tego, co zostało zniszczone. Ale można iść naprzód. Liczy się każdy krok. Każdy jest ważny.
— J.D. Robb – Świadek śmierci
Reposted fromnyaako nyaako
4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl