Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt

October 29 2018

manipulowanie wymaga zaufania

September 29 2018

Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 20 2018

Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic
6462 773d
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

August 18 2018

3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc

July 26 2018

6427 b802 500
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy

May 03 2018

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

March 26 2018

Trzy sekundy to niewiele czasu, ale kiedy patrzy się komuś prosto w oczy, wystarczą, by złożyć niemą obietnicę.
— Renée Carlino - "Zanim zostaliśmy nieznajomymi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 24 2018

2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

January 15 2018

 Nigdy mnie nie kochał – szepcze – podły kłamca.
– Skąd wiesz? – pytam. – Ktoś mówi Ci, że jest noc. Pokazuje księżyc. Po dwunastu godzinach nazwiesz go kłamcą?

— Aleksander Minkowski
Reposted byafercia afercia

January 06 2018

1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka
Śniłeś mi się dziś wiesz - znów było tak jak kiedyś - stęskniłes się za mną a ja za Tobą - byliśmy szczęśliwi 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
7260 a97d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie

December 04 2017

Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
To nie sztuka nie błądzić, sztuką jest porzucać złe drogi i wybierać nowe.
— Justyna Bigos – Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie
Reposted frompuella13 puella13

November 27 2017


Powieki są po to, żeby nie patrzeć,  jak  odchodzisz na zawsze
— Brodka
Reposted bygive--me--lovevanillenoireairyfairy

November 12 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl