Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj "Czarodziejka"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
O, jak wiele chciałem!
 A teraz nic już nie chce, nawet nic nie chcę chcieć (...)
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromgone gone

October 06 2017

Wolę siedzieć z Tobą pod kocem, trzymać Cię za rękę i popijać sok, niż tańczyć i chlać do nieprzytomności w jakimś klubie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie
Reposted frombluuu bluuu
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
7375 2029 500
Reposted fromniewychowana niewychowana

September 08 2017

Nie da się wrócić do przeszłości. Nie da się naprawić tego, co zostało zniszczone. Ale można iść naprzód. Liczy się każdy krok. Każdy jest ważny.
— J.D. Robb – Świadek śmierci
Reposted fromnyaako nyaako
4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako

September 04 2017

5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708
Potrzebowałam zmiany, chciałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe

August 31 2017

Nawet nie chcę słyszeć ile mogłem zrobić do tej pory.
— Quebonafide feat K-Leah-Ile mogłem
Reposted frompastelowe pastelowe
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz

August 26 2017

Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1430 6da5
Reposted fromnyaako nyaako

July 26 2017

Nadzieja jest czasem tak wielka, że nie można jej znieść.
— Leonie Swann
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl