Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
Reposted fromlittlenicolekaa littlenicolekaa

May 28 2017

Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego
Reposted fromjasminum jasminum
Kiedy w końcu wyjdę z tego gówna? Kiedy przestanę budzić się z lękiem, że oto nadchodzi nowy dzień, a ja kompletnie nie wiem co mam z nim do cholery zrobić? Kiedy to wszystko się skończy, ten jeden wielki Weltschmerz w mojej głowie, od którego idzie zwariować, albo walić głową w mur...można też pić na umór, choć nigdy nie byłam w tym dobra. I pewnie nigdy już nie będę, nie żeby to było jakieś wielkie osiągnięcie. A zresztą to tylko wyjście na chwilę, tak powiedziałby mi każdy, tak sobie mówię ja z nieukrywanym smutkiem. Jedyną rzeczą, która mi została są papierosy. Czasem mam wrażenie, że tylko one mnie rozumieją i tylko one są ze mną kiedy ich potrzebuję. Już dawno powinnam się ogarnąć, czuję jakby to całe stado psychologów niczego mnie nie nauczyło i nic mi nie dało. Jakby to wszystko co udaję, że robię by poczuć się lepiej było bez sensu. Może po prostu jestem zwykłym żukiem gnojarzem, który jest dumny z toczonej przed sobą kupy łajna. Tak i ja najlepiej czuję się z moją depresją, smutkiem i poczuciem bezsensu życia. O tak, zdecydowanie życie nie ma sensu, a monotonia mnie któregoś dnia zabije. Nawet jeśli nadal będę oddychać.
— pastelowe.soup.io
Reposted frompastelowe pastelowe
0473 0c28
Reposted fromcalifornia-love california-love
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
Reposted fromdreamadream dreamadream
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife

May 12 2017

I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic

May 09 2017

  Czasami brak mi powietrza i wiem wtedy, że na chwilę o mnie zapomniałaś
— Jacek Podsiadło
Reposted byMissMurder MissMurder
9195 6a91
Reposted fromkrzysk krzysk
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

May 07 2017

7706 9ae0
Reposted fromrosejalea rosejalea
7820 3fb7
Reposted bysadnesss sadnesss
.

-TalkAboutMe 
Pojąć nie mogę, dlaczego dokładniej pamięta się rozpacz, nieporozumienia, klęski, niż te spokojne, wspólne szczęścia.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
— Sylvia Plath "Szkalny klosz"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
Reposted frombluuu bluuu

May 01 2017

Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl